Hoàn thành tốt công tác tín dụng chính sách

07/11/2019

Xác định việc thực hiện ủy thác vay vốn là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, Hội ND xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) đã phối hợp với NHCSXH xã để cho các hội viên vay vốn phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo và ổn định cuộc sống. Đến nay, tổng dư nợ ủy thác do Hội ND xã quản lý là 20.414 triệu đồng, với 447 hộ dư nợ, bình quân dư nợ 45,6 triệu đồng/hộ. Nguồn vốn ưu đãi đã giúp 348 hộ thoát nghèo; 174 công trình nước sạch và công trình về sinh được đầu tư xây dựng; 90 hộ nghèo được hỗ trợ làm nhà để ở và phòng tránh bão, lụt.

Theo Báo Quảng Bình

Các tin bài khác