Hiệu quả từ nguồn vốn vay giải quyết việc làm

07/11/2019

Những năm qua, NHCSXH tỉnh Thanh Hóa đã triển khai hiệu quả chương trình cho vay giải quyết việc làm, góp phần phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương. Năm 2017, anh Nguyễn Văn Quý ở thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành được vay 50 triệu đồng chương trình vay vốn quốc gia giải quyết việc làm từ NHCSXH huyện. Với số tiền này, anh đã đầu tư mở rộng trang trại tổng hợp của gia đình và chủ yếu là nuôi ốc nhồi và chim bồ câu. Hiện, anh đang nuôi hơn 5.000 con chim bồ câu và có khoảng 0,5ha để nuôi ốc nhồi, doanh thu đạt khoảng 150 triệu đồng/tháng.

Theo Báo Thanh Hóa

Các tin bài khác