Trao sinh kế, tạo động lực phát triển kinh tế

07/11/2019

Diện mạo nông thôn huyện Mèo Vạc (Hà Giang) từng bước thay đổi, người dân được tiếp cận và thụ hưởng nguồn vốn tín dụng chính sách. Đời sống của nhân dân, nhất là ở các xã nghèo biên giới từng bước được nâng lên, nhiều hộ thoát nghèo và trở thành hộ khá, giàu… NHCSXH huyện đã giúp cho 906 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo vay vốn tín dụng ưu đãi trên 45 tỷ đồng; hỗ trợ đào tạo nghề cho trên 1.500 lao động. Đồng thời, mở rộng các dịch vụ xã hội như dịch vụ y tế, giáo dục, hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hỗ trợ cung cấp nước sạch và nhà vệ sinh, tiếp cận thông tin.

Theo Báo Hà Giang

Các tin bài khác