Sức bật cho xã nghèo Kiên Thành

07/11/2019

Từ sau khi có Chỉ thị số 40, hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên (Yên Bái) đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững từ 28,62% năm 2014 xuống còn 6,2% năm 2019, tạo động lực để Kiên Thành hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong năm 2019. Nhân dân trên địa bàn xã đã được tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi để đầu tư vào sản xuất, kinh doanh mang lại thu nhập bình quân đạt 150 - 200 triệu đồng/hộ/năm.

Theo Báo Yên Bái

Các tin bài khác