“Quả ngọt” từ chương trình tín dụng chính sách xã hội

07/11/2019

05 năm qua, nguồn vốn tín dụng ưu đãi từ NHCSXH TP Hồ Chí Minh đã giúp gần 264 nghìn lượt hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác đầu tư SXKD; gần 72 nghìn lượt hộ thoát nghèo; giải quyết việc làm cho gần 123.600 lao động; hỗ trợ gần 4.900 lượt hộ gia đình bị thu hồi đất có vốn làm ăn; hơn 17.300 lượt HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn để học tập; cải tạo và xây dựng mới gần 155.700 công trình nước sạch và vệ sinh trên địa bàn.

Theo Báo Nhân dân

Các tin bài khác