Phát huy vai trò trong thực hiện tín dụng chính sách xã hội

08/11/2019

Với tổng dư nợ nhận ủy thác của NHCSXH đạt 84,368 tỷ đồng, Hội PN huyện Chi Lăng (Lạng Sơn) đã góp phần quan trọng giúp nhiều hội viên thoát nghèo, phát triển kinh tế, ổn định đời sống. Từ năm 2014 đến nay, Hội PN huyện đã hỗ trợ tạo việc làm cho hơn 5.200 lao động nữ; giúp gần 700 hội viên phụ nữ thoát nghèo, trong đó có 236 hội viên phụ nữ nghèo làm chủ hộ.

Theo Báo Lạng Sơn

Các tin bài khác