Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp

07/11/2019

02 năm qua, Hội PN tỉnh Yên Bái cũng đã hỗ trợ cho gần 26.000 hội viên vay vốn ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng dư nợ trên 888 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các cấp hội còn giới thiệu đào tạo nghề cho gần 7.000 hội viên; tư vấn, giới thiệu việc làm cho trên 5.000 lao động; hỗ trợ 85 hội viên phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp; xây dựng được 581 mô hình kinh tế cho thu nhập từ 80 triệu đồng/năm trở lên; phối hợp thành lập được 4 Hợp tác xã có phụ nữ quản lý.

Theo Báo Yên Bái

Các tin bài khác