Nỗ lực thoát nghèo bền vững

07/11/2019

Trong năm qua, đồng hành cùng chương trình giảm nghèo, NHCSXH huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) giúp cho 561 hộ vay vốn với số tiền 20.034 triệu đồng; trong đó, 19 hộ nghèo, 228 hộ cận nghèo, 314 hộ mới thoát nghèo. Tổng số dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt 105.071 triệu đồng với 3.791 hộ vay vốn. Ngoài ra, các chính sách hỗ trợ, các dự án lồng ghép khác cũng đã kịp thời giúp người nghèo ở Vĩnh Cửu có điều kiện phát triển sản xuất, giải quyết việc làm tăng thêm thu nhập, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Theo Báo Đồng Nai

Các tin bài khác