266 hội viên hội phụ nữ thoát nghèo

08/11/2019

Đến nay, Hội PN huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) đã nhận ủy thác của NHCSXH để cho 7.260 hội viên vay phát triển kinh tế  với tổng dư nợ 170 tỷ đồng. Ngoài ra, các cấp hội cơ sở còn phát huy tốt hoạt động của 74 nhóm phụ nữ tiết kiệm duy trì hoạt động, với vốn tiết kiệm xoay vòng 243 triệu đồng, giúp cho 47 hội viên phụ nữ mượn phát triển sản xuất.

Theo Báo Hậu Giang

Bản in Bản in

Các tin bài khác