Tỷ lệ CCB nghèo giảm xuống dưới 1%

13/11/2019

Để giúp hội viên có vốn ưu đãi phát triển sản xuất, các cấp Hội CCB tỉnh Thái Bình đã nhận ủy thác của NHCSXH tỉnh cho gần 14.400 lượt hộ vay vốn với số tiền gần 418 tỷ đồng, tăng hơn 100 tỷ đồng so với 5 năm trước. Đời sống hội viên được nâng lên rõ rệt, số hộ CCB nghèo giảm nhanh xuống còn 0,67%, hộ cận nghèo xuống còn 0,95% năm 2018.

Theo Báo Thái Bình

Các tin bài khác