Hỗ trợ hàng nghìn lượt hộ vay từ nguồn vốn tín dụng chính sách

13/11/2019

Giai đoạn 2014 - 2019, NHCSXH huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai) đã phối hợp với các ngành, các hội, đoàn thể giải ngân trên 350 tỷ đồng để giúp hơn 19,9 nghìn lượt hộ nghèo, cận nghèo và các diện chính sách khác được vay vốn làm kinh tế gia đình, phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững. Ngoài ra, UBND huyện Cẩm Mỹ còn cân đối từ ngân sách địa phương để bổ sung hơn 4 tỷ đồng nguồn vốn cho vay, thực hiện mục tiêu tạo việc làm, giảm nghèo bền vững trên địa bàn.

Theo Báo Cà Mau

Các tin bài khác