Đồng hành cùng người nghèo

13/11/2019

Tính đến hết tháng 9/2019, dư nợ ủy thác qua 4 tổ chức chính trị - xã hội của NHCSXH TP Hải Phòng đạt trên 2.875 tỷ đồng, chiếm 99,7% tổng dư nợ, với 101.313 hộ còn dư nợ thông qua 2.727 Tổ tiết kiệm và vay vốn. Trong đó, dư nợ cho vay qua Hội PN đạt trên 1.344 tỷ đồng với 46.560 hộ vay vốn; dư nợ cho vay qua Hội ND đạt gần 833 tỷ đồng với 29.636 hộ vay vốn; dư nợ cho vay qua Hội CCB đạt 460 tỷ đồng với 16.461 hộ vay vốn; dư nợ cho vay qua Đoàn Thanh niên đạt 238 tỷ đồng với 8.561 hộ vay vốn.

Theo Báo Hải Phòng

Các tin bài khác