Hiệu quả tín dụng chính sách trong giảm nghèo bền vững ở Lâm Đồng

13/11/2019

Từ nguồn vốn các chương trình tín dụng ưu đãi trong 05 năm qua, NHCSXH tỉnh Lâm Đồng đã giúp cho gần 11.000 hộ thoát nghèo, tạo việc làm và tăng thêm việc làm cho 10.500 lao động; tạo điều kiện cho trên 31.200 lượt HSSV vay vốn trang trải chi phí học tập; giúp cho 155 lao động đi làm việc ở nước ngoài; giúp xây dựng trên 97.100 công trình nước sạch và nhà vệ sinh hợp chuẩn tại vùng nông thôn góp phần cải tạo môi trường sống; xây dựng 743 căn nhà cho hộ nghèo.

Theo Báo Lâm Đồng

Các tin bài khác