Tín dụng chính sách giúp người dân thoát nghèo

13/11/2019

Những năm qua, hàng nghìn hộ nghèo, đối tượng chính sách huyện Trùng Khánh (Cao Bằng) được tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi từ NHCSXH, từng bước vươn lên phát triển kinh tế gia đình, góp phần giảm nghèo bền vững ở địa phương. Nguồn vốn đã giúp 5.837 hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn, góp phần tạo việc làm cho 183 lao động, giúp 626 HSSV có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện theo học tại các trường đại học, cao đẳng; xây dựng 1.798 công trình nước sạch và vệ sinh, 366 ngôi nhà cho hộ nghèo.

Theo Báo Cao Bằng

Các tin bài khác