Đưa tín dụng chính sách đến người dân

13/11/2019

NHCSXH huyện Tân Phú (Đồng Nai) đã hỗ trợ tổng số tiền trên 70 tỷ đồng, cho gần 2,1 ngàn hộ gia đình vay vốn trên địa bàn. Trong đó, cho vay chương trình hộ nghèo, cận nghèo là trên 16,6 tỷ đồng với 1 nghìn  hộ; chương trình HSSV trên 5,5 tỷ đồng; chương trình NS&VSMTNT trên 29 tỷ đồng, chương trình giải quyết việc làm trên 20 tỷ đồng… Các chương trình tín dụng chính sách đã kịp thời giúp các hộ có vốn đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, cải thiện môi trường sinh hoạt… từng bước nâng cao đời sống.

Theo Báo Đồng Nai

Các tin bài khác