Tín dụng chính sách là một trụ cột trong giảm nghèo bền vững tại Thái Bình

15/11/2019

05 năm qua, các chương trình cho vay của NHCSXH tỉnh Thái Bình đã giúp cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn có động lực vươn lên SXKD hiệu quả. Thông qua nguồn vốn ưu đãi, đã có gần 60 nghìn hộ vượt qua ngưỡng nghèo; trên 181 nghìn công trình cung cấp NS&VSMTNT; 8.299 HSSV được trang trải các khoản chi phí học tập, sinh hoạt; duy trì, tạo việc làm cho gần 10 nghìn lao động và 437 ngôi nhà được xây cho hộ nghèo.

Theo Báo Thái Bình

Các tin bài khác