Trấn Yên tạo dấu ấn tín dụng chính sách

15/11/2019

Nguồn vốn của NHCSXH huyện Trấn Yên hiện nay đạt trên 366 tỷ đồng; tổng dư nợ đạt 365 tỷ đồng, với trên 11 nghìn lượt khách hàng là các hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách đang vay vốn NHCSXH. Thông qua nguồn vốn ưu đãi đã hỗ trợ tạo việc làm cho gần 1.000 lao động; xây dựng trên 4.043 công trình cung cấp NS&VSMTNT, cải tạo trồng mới hàng ngàn héc - ta rừng, mua trên 1.000 con trâu bò sinh sản, cày kéo,… phục vụ sản xuất nông lâm nghiệp cho đồng bào các dân tộc các xã vùng sâu, vùng xa.

Theo Báo Yên Bái

Các tin bài khác