Hiệu quả tín dụng chính sách xã hội ở Thông Nông

15/11/2019

05 năm qua, nhờ đưa vốn ưu đãi kịp thời đến với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, diện mạo nông thôn trên địa bàn huyện Thông Nông (Cao Bằng) đã có nhiều đổi thay tích cực. Doanh số cho vay của NHCSXH huyện đạt 185 tỷ đồng; doanh số thu nợ 129 tỷ đồng, với 3.655 khách hàng còn dư nợ, bình quân dư nợ đạt 38 triệu đồng/khách hàng. Từ đó, góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 46,59% năm 2018 xuống 12,88% năm 2019.

Theo Báo Cao Bằng

Các tin bài khác