Hiệu quả từ nguồn vốn vay giải quyết việc làm ở Gia Viễn

26/11/2019

Thời gian qua, nguồn vốn vay giải quyết việc làm của NHCSXH đã giúp nhiều hộ dân ở huyện Gia Viễn (Ninh Bình) phát triển kinh tế, có thêm việc làm mới, góp phần ổn định đời sống, nâng cao thu nhập. Gia đình ông Bùi Đức Thịnh ở thôn Hoàng Quyển, xã Gia Hòa vay vốn NHCSXH chuyển đổi ruộng trũng cấy lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản. Đến nay, gia đình ông sở hữu gần 2ha ao nuôi cá và gần 1ha đất trồng cây ăn quả, mỗi năm cho thu nhập hơn 500 triệu đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động.

Theo Báo Ninh Bình

Các tin bài khác