Tiếp sức cho người lao động nghèo vươn lên

26/11/2019

Nguồn vốn tín dụng ưu đãi trên địa bàn huyện Ba Vì (TP Hà Nội) đã tạo động lực giúp các gia đình vươn lên thoát nghèo. Từ đầu năm 2019 đến nay, toàn huyện giải quyết việc làm cho gần 4.000 lao động; hỗ trợ hơn 1.400 hộ thoát nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo từ 3,18% vào thời điểm đầu năm, giảm còn 1,43% vào thời điểm cuối năm. Nhiều hộ mới thoát nghèo tiếp tục được vay vốn ưu đãi để phát triển SXKD, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Theo Báo Hà Nội mới

Các tin bài khác