Vai trò của tổ chức hội trong thực hiện ủy thác vay vốn

26/11/2019

Thời gian qua, hiệu quả phương thức ủy thác cho vay thông qua các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện Phú Riềng (Bình Phước) được nâng cao góp phần giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Tổng dư nợ ủy thác thông qua 04 tổ chức chính trị của NHCSXH huyện đạt 183,235 tỷ đồng, chiếm 99,1% tổng dư nợ toàn huyện. Trong đó, dư nợ của Hội PN huyện đạt hơn 64 tỷ đồng; dư nợ của Hội ND huyện đạt hơn 54 tỷ đồng; dư nợ của Hội CCB huyện đạt hơn 35 tỷ đồng; dư nợ của Đoàn thanh niên huyện đạt gần 30 tỷ đồng.

Theo Báo Bình Phước

Các tin bài khác