Tín dụng chính sách giúp dân giảm nghèo

29/11/2019

Từ đầu năm 2019 đến nay, NHCSXH huyện Ba Vì (TP Hà Nội) đã giúp cho hơn 5.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn với số tiền hơn 206 tỷ đồng. Từ đó, đã giúp cho trên 1.500 hộ thoát nghèo; 2.600 hộ đầu tư SXKD đạt hiệu quả cao; trên 1.400 lao động nông thôn được tạo việc làm mới, nâng cao thu nhập ổn định; hơn 3.300 công trình NS&VSMTNT được xây dựng; gần 1.000 HSSV được vay vốn để theo học các trường đại học, cao đẳng, trung cấp và dạy nghề.

Theo Báo Kinh tế đô thị

Các tin bài khác