Tiếp sức cho hộ nghèo vươn lên

29/11/2019

Nhằm giúp các đối tượng trên địa bàn xã Vĩnh Đại, huyện Vĩnh Hưng (Long An) có được nguồn vốn vay để chăn nuôi, sản xuất, thời gian qua, NHCSXH huyện phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các ngành đoàn thể xã tổ chức chuyển tải nguồn vốn ưu đãi kịp thời đến đúng đối tượng. Đến nay, tổng dư nợ của NHCSXH huyện đạt gần 18 tỷ đồng; trong đó, cho vay giải quyết việc làm gần 2 tỷ đồng; hộ cận nghèo gần 900 triệu đồng; hộ nghèo 230 triệu đồng; HSSVgần 800 triệu đồng; NS&VSMTNT gần 5 tỷ đồng.

Theo Báo Long An

Các tin bài khác