Tạo điều kiên cho thanh niên lập nghiệp

26/11/2019

Để tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên phát triển kinh tế, 02 năm qua, Đoàn TN huyện Chợ Mới (Bắc Kạn) đã nhận ủy thác của NHCSXH huyện để cho 842 đoàn viên thanh niên vay vốn với dư nợ đạt 41 tỷ đồng. Đồng thời, phối hợp tổ chức trên 10 lớp tập huấn chuyển giao KHKT về trồng trọt, chăn nuôi cho hơn 500 đoàn viên thanh niên. Hiện nay, trên địa bàn huyện Chợ Mới có trên 20 mô hình thanh niên phát triển kinh tế tiêu biểu cho thu nhập 100 triệu đồng/năm trở lên.

Theo Báo Bắc Kạn

Các tin bài khác