Giúp nhau phát triển kinh tế

29/11/2019

Thời gian qua, Hội CCB phường Phú Lâm (Phú Yên) đã nhận ủy thác của NHCSXH cho hội viên vay vốn với tổng dư nợ hơn 2 tỷ đồng. Hội còn giúp cho 20 hộ CCB vay 467 triệu đồng để mở rộng SXKD, chăn nuôi; hơn 45 lao động nhàn rỗi có việc làm ổn định. Đồng thời, thông qua các dự án kinh tế và từ nguồn quỹ hội do hội viên đóng góp hàng năm được hơn 90 triệu đồng đã hỗ trợ, tạo điều kiện cho CCB phát triển kinh tế gia đình, hoặc giải quyết khó khăn đột xuất.

Theo Báo Phú Yên

Các tin bài khác