Phát huy vai trò của CCB trong phát triển kinh tế

11/12/2019

05 năm qua, Hội CCB huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã nỗ lực phát huy vai trò trong các phong trào thi đua, góp phần không nhỏ vào phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Hội đang nhận ủy thác của NHCSXH để cho 1.679 hội viên vay để đầu tư vào SXKD với tổng số tiền trên 40 tỷ đồng. Cùng đó, hội cũng tích cực triển khai phong trào xây dụng Quỹ giúp nhau làm kinh tế là hơn 4 tỷ đồng; bình quân 2 - 4 triệu đồng/hội viên. Từ nguồn vốn này các hội viên đã giúp nhau vay để làm kinh tế, vượt lên thoát nghèo.

Theo Báo Lâm Đồng

Các tin bài khác