Chung tay hành động vì phụ nữ nghèo

23/12/2019

Để tạo điều kiện cho hội viên phát triển kinh tế, Hội PN huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) đã nhận ủy thác của NHCSXH để cho 1.734 hộ hội viên vay với tổng số tiền trên 62 tỷ đồng. Bên cạnh đó, hội chỉ đạo các cơ sở Hội duy trì mô hình hội viên tiết kiệm 5.000 đồng/hội viên/tháng tạo nguồn vốn vay tại cơ sở. Hội PN huyện cũng đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn mở 13 lớp chuyển giao KHKT, 4 lớp học nghề về trồng trọt, chăn nuôi cho hội viên.

Theo Báo Yên Bái

Các tin bài khác