Hiệu quả từ nguồn vốn chính sách xã hội

03/02/2020

Thời gian qua, NHCSXH TX Đông Triều (Quảng Ninh) đã kịp thời đưa nguồn vốn ưu đãi đến với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, giúp họ đầu tư mở rộng sản xuất, chăn nuôi. Tổng dư nợ tín dụng đến ngày 31/12/2019 là trên 398 tỷ đồng, với trên 11.330 khách hàng đang vay vốn. Từ đó, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0,12%; tỷ lệ hộ cận nghèo xuống còn 1,19% cuối năm 2019. 

Theo/i>Báo Quảng Ninh

Các tin bài khác