Hỗ trợ phụ nữ nghèo phát triển kinh tế

03/02/2020

Trong 5 năm qua, Hội Phụ nữ tỉnh Quảng Bình đã nhận ủy thác của NHCSXH để cho 29.590 hộ vay vốn với tổng dư nợ đạt trên 1.135 tỷ đồng. Đa phần từ vốn vay ưu đãi, các hội viên phụ nữ đầu tư phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, kinh doanh dịch vụ… mang lại hiệu quả kinh tế cao. Chị Đặng Thị Thanh Huyền ở thôn Yên Phú, xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa được vay vốn NHCSXH phát triển mô hình VAC có quy mô và cho thu nhập trên 200 triệu đồng/năm…

TheoBáo Quảng Bình

Các tin bài khác