Hiệu quả từ nguồn vốn tín dụng chinh sách

23/12/2019

Năm 2019, Hội ND huyện Cái Bè (Tiền Giang) đã nhận ủy thác của NHCSXH để cho 21.453 lượt hội viên vay vốn với tổng số tiền hơn 454 tỷ đồng. Ngoài ra, các cấp Hội tích cực vận động xây dựng Quỹ hỗ trợ nông dân đạt gần 9 tỷ đồng, giúp 1.785 hộ vay để SXKD. Huyện đã tổ chức hơn 1.000 cuộc hội thảo, tập huấn chuyển giao KHKT và tổ chức 7 lớp dạy nghề nông thôn cho hơn 19.000 lượt nông dân tham dự.

Theo Báo Tiền Giang

Các tin bài khác