Phụ nữ giúp nhau giảm nghèo bền vững

03/02/2020

Thời gian qua, Hội PN xã Hoàng Nam, huyện Nghĩa Hưng (Nam Định) đã triển khai có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Hội đã nhận ủy thác của NHCSXH cho 490 hội viên vay vốn với số tiền 16 tỷ 389 triệu đồng; tiết kiệm tại các chi hội bình quân 150 nghìn đồng/người/năm; trung bình mỗi năm cho 1 - 2 hội viên vay phát triển kinh tế; đến nay tổng nguồn vốn tiết kiệm gần 231 triệu đồng. Từ đó, thêm nhiều mô hình tiêu biểu trong phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu.

TheoBáo Nam Định

Các tin bài khác