Thanh niên khởi nghiệp thời hội nhập

05/02/2020

Bằng nhiều mô hình kinh tế năng động, sáng tạo, các đoàn viên thanh niên tỉnh Phú Yên đã khơi bật sức trẻ trên con đường hội nhập và yên tâm lập nghiệp tại quê nhà. Ðồng hành với thanh niên khởi nghiệp, các cấp bộ Ðoàn đã tổ chức các diễn đàn khởi nghiệp, tư vấn, định hướng nghề nghiệp; phối hợp với NHCSXH tỉnh Phú Yên hướng dẫn các cơ sở đoàn hoàn thiện các tổ vay vốn do đoàn viên thanh niên làm chủ.

Theo Báo Phú Yên

Các tin bài khác