Xung kích trên mặt trận giảm nghèo

05/02/2020

Hội CCB tỉnh Ninh Binh các cấp đã phối hợp chặt chẽ với NHCSXH thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Hội đã đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác giảm nghèo, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đến cán bộ, hội viên. Vì vậy, nhiều hội viên đã xoá bỏ tâm lý mặc cảm, tự ti để phấn đấu vươn lên thoát nghèo.

Theo Báo Ninh Bình

Các tin bài khác