Chuyển vốn ưu đãi đến tận tay người nghèo

05/02/2020

Hai năm qua, tổng dư nợ của NHCSXH tỉnh Bình Phước đạt 2.345 tỷ đồng, với 79.839 hộ nghèo và đối tượng chính sách khác được vay vốn. Nguồn vốn ưu đãi đã thay đổi nhận thức, tập quán trong tổ chức sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; người dân đầu tư mở rộng sản xuất. Điển hình như gia đình anh Nông Văn Mạnh ở ấp Bàu Cây Me, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú vay vốn NHCSXH để phát triển mô hình trồng quýt đường, hiện nay cho thu nhập 300 triệu đồng/năm.

Theo Báo Bình Phước

Các tin bài khác