Đảm bảo hiệu quả tín dụng chính sách

05/02/2020

Năm 2019, nguồn vốn ưu đãi từ NHCSXH tỉnh Thanh Hóa tiếp tục là “trụ cột” trong công tác giảm nghèo, xây dựng NTM. Đã có 92,5 nghìn lượt hộ được vay vốn NHCSXH với tổng số tiền 3.553 tỷ đồng. Trong đó, tạo việc làm cho 60,8 nghìn lao động; 512 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước nước ngoài; 597 HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; 56 nghìn công trình NS&VSMTNT và 1.465 căn nhà cho hộ nghèo được cải tạo, xây mới… Năm 2020, NHCSXH tỉnh Thanh Hóa sẽ phấn đấu 100% hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận với nguồn vốn chính sách ưu đãi.

Theo Báo Thanh Hóa

Các tin bài khác