Tạo đà cho người dân làm giàu từ nguồn vốn chính sách

05/02/2020

Nguồn vốn ưu đãi từ NHCSXH tỉnh Bến Tre đã giúp cho 44.612 lượt hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo phát triển sản xuất và 9.294 lượt hộ giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, SXKD với tổng kinh phí thực hiện trên 1.544 tỷ đồng, mức vay bình quân gần 30 triệu đồng/hộ. Qua đó, tạo việc làm mới cho 57.397 lao động và 2.444 người đi làm việc ở nước ngoài.

Bài và ảnh Bến Tre

Các tin bài khác