Sức sống mới của nhà nông ở Na Hang

05/02/2020

Thời gian qua, Hội ND huyện Na Hang (Tuyên Quang) đã nhận ủy thác của NHCSXH huyện để cho 2.565 hội viên vay vốn phát triển kinh tế, mở rộng sản xuất với tổng số tiền 127,3 tỷ đồng. Bên cạnh đó, hội còn phối hợp tổ chức 230 buổi tập huấn chuyển giao KHKT về trồng trọt, chăn nuôi cho gần 10.300 lượt hội viên tham gia; mở 10 lớp đào tạo nghề cho 350 hội viên. Các hộ nông dân SXKD giỏi đã và đang tạo việc làm tại chỗ cho hàng nghìn lao động tại địa phương với mức thu nhập trung bình từ 3 triệu đồng/người/tháng trở lên.

Theo Báo Tuyên Quang

Các tin bài khác