Tạo điều kiện cho hội viên làm giàu

05/02/2020

Đến nay, Hội ND huyện Sìn Hồ (Lai Châu) đã nhận ủy thác của NHCSXH huyện cho 3.400 hội viên vay vốn ưu đãi đầu tư SXKD với tổng số tiền hơn 113 tỷ đồng. Hội viên vay vốn tập trung đầu tư tăng vụ trên đất bán ngập, nuôi lợn sinh sản, nuôi trồng thủy sản. Nhờ đó, nhiều hộ nhanh chóng thoát nghèo, trở thành hộ có kinh tế khá của địa phương mức thu nhập bình quân 80 - 100 triệu đồng/năm.

Theo Báo Lai Châu

Các tin bài khác