Hỗ trợ hội viên phụ nữ ổn định cuộc sống

05/02/2020

Những năm qua, Hội PN huyện Sơn Hòa (Yên Bái) đã có nhiều hoạt động giúp hội viên phát triển kinh tế bền vững. Hội đã nhận ủy thác của NHCSXH huyện để cho 4.731 hội viên vay vốn với tổng dư nợ trên 173 tỷ đồng. Ngoài ra, Hội PN các xã, thị trấn cũng đẩy mạnh các phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, thành lập 40 nhóm phụ nữ tiết kiệm với số tiền trên 275 triệu đồng, giúp 74 hội viên phụ nữ xoay vòng vốn; 19 nhóm phụ nữ đổi công giúp nhau trong lao động, sản xuất… 

Theo Báo Yên Bái

Các tin bài khác