NHCSXH TP Hà Nội: Vì mục tiêu an sinh, an dân và phát triển kinh tế

27/01/2022
(VBSP News) “Phấn đấu hoàn thành trên 99% kế hoạch dư nợ và huy động vốn được Trung ương giao; duy trì 100% số Tổ tiết kiệm và vay vốn thực hiện huy động tiền gửi tiết kiệm; 100% nợ đến hạn được xử lý kịp thời theo quy định; tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,05% và tích cực thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo, tạo tiệc làm, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội của thành phố năm 2022…” là những quyết tâm chính trị được Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Lê Thị Đức Hạnh - Giám đốc chi nhánh NHCSXH TP Hà Nội đặt ra tại Hội nghị người lao động và triển khai nhiệm vụ năm 2022 vừa diễn ra với sự tham gia của hơn 300 cán bộ, viên chức, người lao động trong chi nhánh theo hình thức trực tuyến.
Ha noi 3

Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Lê Thị Đức Hạnh trao cờ thi đua cho Phòng giao dịch NHCSXH huyện Ba Vì đạt danh hiệu đơn vị xuất sắc nhất chi nhánh

Hơn 117 nghìn lượt đối tượng chính sách được vay vốn
Báo cáo của NHCSXH TP Hà Nội cho thấy, trong năm 2021, chi nhánh đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ của ngành, Nghị quyết của HĐQT, chỉ đạo của Ban điều hành NHCSXH, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, tổ chức chính trị - xã hội các cấp, nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn, vừa thực hiện phòng chống dịch COVID-19 vừa tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và chỉ tiêu kế hoạch được giao, góp phần cùng thành phố thực hiện tốt mục tiêu về giảm nghèo, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội năm 2021.
Nguồn vốn tín dụng chính sách được chuyển tải kịp thời, sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng thụ hưởng. Đến 31.12.2021, tổng dư nợ 16 chương trình tín dụng đạt 11.786 tỷ đồng, tăng 1.619 tỷ đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng trưởng 15.9%. Thông qua 16 chương trình tín dụng chính sách đã giúp cho trên 117 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Trong đó, có 3.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, 79.000 lượt khách hàng vay vốn chương trình tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, góp phần thu hút, tạo việc làm cho 87.000 lao động, góp phần hoàn thành 54% kế hoạch giải quyết việc làm của thành phố năm 2021
Riêng nguồn vốn ủy thác thành phố cho vay trên 49.400 lượt khách hàng, góp phần thu hút, tạo việc làm cho gần 52.400 lao động; cho vay 157 lượt người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho 38.020 lượt người lao động do ảnh hưởng của dịch COVID-19; 105 khách hàng vay vốn để mua nhà ở xã hội; trên 34.500 hộ gia đình vay vốn để xây mới, cải tạo trên 69.000 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn… Vốn tín dụng chính sách đã góp phần thực hiện các mục tiêu về giảm nghèo, tạo việc làm, hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19 vay vốn khôi phục SXKD, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.
Các chương trình tín dụng chính sách giải ngân qua NHCSXH đã góp phần quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô. Trong năm 2021, chi nhánh NHCSXH TP Hà Nội lần thứ 7 liên tiếp được nhận cờ thi đua đơn vị xuất sắc nhất toàn quốc.
Duy trì tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,05%

Ha noi 1

Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Lê Thị Đức Hạnh ghi nhận và biểu dương những thành tích mà toàn thể cán bộ chi nhánh đã đạt được. Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2021, Phó Tổng Giám đốc kêu gọi toàn thể người lao động nỗ lực phấn đấu, quyết tâm, quyết liệt thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2022; phấn đấu 100% hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn mới giai đoạn 2021 - 2025 có nhu cầu và đủ điều kiện đều được vay vốn các chương trình tín dụng chính sách và tiếp cận các dịch vụ do chi nhánh cung cấp. Tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền bố trí nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương để bổ sung nguồn vốn cho vay; phấn đấu hoàn thành trên 99% kế hoạch dư nợ và huy động vốn được Trung ương giao; duy trì 100% số Tổ tiết kiệm và vay vốn thực hiện huy động tiền gửi tiết kiệm; 100% nợ đến hạn được xử lý kịp thời theo quy định. Tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,05%, phấn đấu tối thiểu có 11 đơn vị quận, huyện, thị xã không có nợ quá hạn và tăng khoảng 5 đến 7 xã, phường, thị trấn không có nợ quá hạn. Thông qua nguồn vốn tín dụng chính sách góp phần thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội của thành phố năm 2022.
Đối với công tác đoàn thể, Phó Tổng Giám đốc nhấn mạnh, chi nhánh cần quan tâm, chăm lo hơn nữa tới đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, người lao động. Thực hiện tốt các chế độ đối với người lao động theo quy định của pháp luật, của ngành và các nội dung thỏa ước lao động tập thể. Phấn đấu 100% cán bộ, người lao động hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được giao. Tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ tại cơ sở, phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên cũng như trách nhiệm của từng cán bộ, người lao động trong việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở. Thực hiện tốt công tác chuyên môn và đảm bảo an toàn, phòng chống dịch COVID-19. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng để kịp thời động viên khuyến khích, tuyên dương, khen thưởng cán bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Quan tâm tổ chức có hiệu quả phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, đồng thời, tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động xã hội từ thiện, đền ơn đáp nghĩa.
Năm 2021, chi nhánh NHCSXH TP Hà Nội đã được nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tặng bằng khen cho 6 tập thể và 25 cá nhân và nhiều tập thể, cá nhân được nhận bằng khen, giấy khen của các cấp cho thành tích hoạt động trong năm 2020, 2021.
Nhân dịp này, Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Lê Thị Đức Hạnh đã trao cờ thi đua cho Phòng giao dịch NHCSXH huyện Ba Vì đạt danh hiệu đơn vị xuất sắc nhất chi nhánh và 5 Phòng giao dịch NHCSXH quận, huyện nhất các chuyên đề thi đua năm 2021.

Ha noi 2

Các tập thể đạt giải Nhất các chuyên đề thi đua năm 2021 được nhận cờ thi đua

Bình Nhi

Các tin bài khác