NHCSXH quận Ninh Kiều hoàn thành hơn 91% kế hoạch năm 2013

03/12/2013

Thời gian qua, NHCSXH quận Ninh Kiều (TP. Cần Thơ) đã tổ chức triển khai thực hiện tốt Đề án củng cố nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng trên địa bàn, xây dựng phương án củng cố nâng cao chất lượng tín dụng tại phường có nợ quá hạn trên 2%. Tính đến ngày 15/11/2013 có tổng nguồn vốn đạt trên 61 tỷ đồng, tăng trên 4,8 tỷ đồng so với năm 2012, hoàn thành hơn 91% kế hoạch năm. Qua thực hiện tổng dư nợ cho 5 chương trình tín dụng chính sách trên 54 tỷ đồng hoàn thành đạt gần 98% kế hoạch năm 2013. 

Theo Báo Cần Thơ

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác