Hội Phụ nữ huyện Vĩnh Lợi làm tốt công tác quản lý vốn chính sách

03/12/2013

Hội Phụ nữ huyện Vĩnh Lợi là đơn vị đi đầu toàn tỉnh Bạc Liêu về xử lý, thu hồi nợ quá hạn. Đến nay, tỷ lệ nợ quá hạn của huyện chỉ còn 0,43% so với quy định là 2%. Với 79 Tổ tiết kiệm và vay vốn do hội quản lý đã thu hút gần 3.000 chị em tham gia, đến nay tổng dư nợ hoạt động ủy thác từ NHCSXH để đầu tư cho chị em phát triển kinh tế hơn 38 tỷ đồng. Nhờ làm tốt công tác quản lý và sử dụng đồng vốn có hiệu quả, nên thu nhập của chị em phụ nữ không ngừng được cải thiện. 

Theo Báo Bạc Liêu

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác