Long An tập trung nguồn lực tăng tốc giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới

25/07/2021
(VBSP News) Những ngày này, các phiên giao dịch hoạt động của NHCSXH tỉnh Long An phải tạm dừng do việc thực thiện cách ly xã hội, song hoạt động tại NHCSXH tỉnh không vì thế mà gián đoạn. Một mặt toàn thể cán bộ tích cực phòng, chống dịch COVID-19 đảm bảo an toàn cho khách hàng và ngân hàng, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện để giao dịch trở lại ngay khi việc cách ly xã hội xóa bỏ. Những tác động từ hoạt động tín dụng 6 tháng đầu năm của chi nhánh cũng đang thẩm thấu vào đời sống, giúp người nghèo và các đối tượng chính sách khác vượt qua khó khăn, vươn lên sản xuất kinh doanh và ổn định đời sống sau dịch.
long an

NHCSXH tỉnh Long An đáp ứng nguồn vốn tín dụng kịp thời cho khách hàng trong mùa dịch COVID-19

Giám đốc NHCSXH tỉnh Long An Nguyễn Trọng Điệp cho biết: 6 tháng đầu năm 2021, NHCSXH tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội để chủ động triển khai quyết liệt đồng bộ và hiệu quả các giải pháp đảm bảo duy trì các hoạt động, quản lý hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách, góp phần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp.
Đặc biệt, việc tiếp tục báo cáo, tham mưu cho cấp ủy, UBND, Ban đại diện HĐQT NHCSXH các cấp triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW đã thúc đẩy cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện thuận lợi cho NHCSXH hoạt động và dành một phần vốn ngân sách ủy thác chuyển sang NHCSXH để cho vay. Trong 6 tháng đầu năm 2021, ngân sách địa phương đã chuyển bổ sung vốn sang NHCSXH 75,8 tỷ đồng (UBND tỉnh chuyển 36 tỷ đồng; 15/15 UBND cấp huyện chuyển 39,8 tỷ đồng). Nguồn vốn ủy thác cho vay góp phần đưa tổng nguồn vốn tại NHCSXH tỉnh Long An đến 30/6/2021 đạt hơn 4.000 tỷ đồng, tăng hơn 352,5 tỷ đồng (+9,66%) so với năm 2020.
NHCSXH tỉnh cũng đã tham mưu UBND, Trưởng ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của Ban đại diện HĐQT NHCSXH các cấp. Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng phiên họp, chất lượng Nghị quyết, kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết;nâng cao hiệu quả nguồn vốn, nâng cao chất lượng các chương trình tín dụng chính sách từ cơ sở; nâng cao vai trò chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của Chi bộ, của Trưởng ấp (khu phố) trong việc triển khai bình xét cho vay tại Tổ tiết kiệm và vay vốn; vai trò trách nhiệm của tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cấp xã, của Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn…
Đặc biệt, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn ra phức tạp, NHCSXH tỉnh đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác nắm bắt diễn biến dịch bệnh tại từng địa bàn, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để duy trì tổ chức tốt việc giao dịch xã an toàn, hiệu quả, đảm bảo tuân thủ theo các quy định về vệ sinh phòng, chống dịch COVID-19 cho khách hàng và cán bộ ngân hàng,… kịp thời đáp ứng nhu cầu vay vốn, giao dịch của người dân.
Những bước chuyển đổi đó đã cộng hưởng rõ trong hoạt động tín dụng của chi nhánh 6 tháng đầu năm 2021. Tổng doanh số cho vay đạt hơn 800 tỷ đồng, bằng 114,92% so với cùng kỳ năm 2020. Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã góp phần giúp cho 2.135 hộ nghèo vươn lên thoát nghèo hoàn trả vốn vay; 627 HSSV khó khăn về tài chính có điều kiện cho con em được tiếp tục việc học; tạo việc làm và duy trì việc làm cho 3.337 lao động (trong đó có 3 lao động đi làm việc ở nước ngoài); hỗ trợ cho 12.654 hộ gia đình xây dựng 12.572 công trình nước sạch, 11.266 công trình vệ sinh góp phần nâng cao mức sống cho người dân nông thôn.
Nguồn vốn cho vay chủ yếu tập trung đầu tư vào sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản với số tiền 437.489 triệu đồng; cung cấp nước, quản lý và xử lý nước thải, nhà vệ sinh 237.665 triệu đồng; giáo dục đào tạo 21.470 triệu đồng; buôn bán và các loại hình dịch vụ khác 103.395 triệu đồng. Đặc biệt đã giải ngân cho 1 khách hàng để trả lương ngừng việc cho 9 người lao động với số tiền 53 triệu đồng…
Bên cạnh đó, Ban đại diện HĐQT NHCSXH các cấp ưu tiên bố trí nguồn vốn tín dụng ưu đãi cho các địa bàn đang trong quá trình xây dựng nông thôn mới bới doanh số cho vay đạt hơn 695 tỷ đồng, với hơn 22 nghìn lượt khách hàng vay vốn; doanh số thu nợ đạt hơn 417 tỷ đồng; dư nợ các chương trình đạt hơn 3.475 tỷ đồng, với 140 nghìn khách hàng vay vốn.
Đến hết 30/6/2021, tổng dư nợ của NHCSXH tỉnh đạt hơn 3.966 tỷ đồng với 116.046 khách hàng còn dư nợ, tăng hơn 322,6 tỷ đồng (+8,85%) so với đầu năm, đạt 99,15% kế hoạch dư nợ. Trong đó, tập trung cho vay hộ cận nghèo (tỷ trọng 15,86% tổng dư nợ), hộ mới thoát nghèo (tỷ trọng 20,37%/tổng dư nợ), với 24.092 hộ còn dư nợ, mức vay bình quân 33,55 triệu đồng/hộ. Cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (tỷ trọng 25,41%/tổng dư nợ), hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm (tỷ trọng 11,25% tổng dư nợ)…
Giám đốc NHCSXH tỉnh Nguyễn Trọng Điệp cho biết: “Trong 6 tháng đầu năm 2021, nguồn vốn cho vay tăng trưởng tương đối tốt nhưng vẫn còn hạn chế so với nhu cầu vay vốn đang còn rất lớn của các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn, nhất là nhu cầu vay vốn để khắc phục khó khăn, duy trì sản xuất kinh doanh của các đối tượng bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, hạn hán, xâm nhập mặn; nhu cầu vay vốn chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn của các hộ dân trên địa bàn đô thị”.
Chính vì vậy, để hoàn thành tốt trọng trách hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách vươn lên phát triển kinh tế góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng nông thôn mới, NHCSXH tỉnh sẽ tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, UBND các cấp thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW và Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho NHCSXH hoạt động, phục vụ tốt cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Đặc biệt, là tiếp tục cân đối, ưu tiên bố trí thêm nguồn vốn ngân sách ủy thác qua NHCSXH để cho vay hỗ trợ, khắc phục thiệt hại do đại dịch COVID-19, hạn hán, xâm nhập mặn và cho vay xây mới, cải tạo, nâng cấp công trình nước sạch và công trình vệ sinh đối với hộ dân sinh sống trên địa bàn đô thị.
Đồng thời, tập trung phối hợp với các Sở, ngành và các đơn vị liên quan triển khai chương trình cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết số 68 và Quyết định số 23 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đúng quy định. NHCSXH tỉnh Long An sẽ tranh thủ mọi nguồn vốn từ Trung ương, địa phương, vốn cho vay quay vòng để đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới.

Bài và ảnh Minh Ngọc

Các tin bài khác