05 năm qua ở Long An có trên 221 nghìn lượt hộ nghèo được vay vốn

30/08/2019
(VBSP News) Ngày 30/8/2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Phạm Tấn Hòa đã chủ trì Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị số 40). Tới dự Hội nghị có đồng chí Bùi Quang Vinh - Phó Tổng Giám đốc NHCSXH cùng đại diện lãnh đạo các Sở, ngành địa phương.
Quang cảnh Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị

Sau 05 năm triển khai thực hiện, Chỉ thị số 40 đã thực sự đi vào cuộc sống, tác động mạnh mẽ đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh, góp phần tích cực trong công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống cho nhân dân, đặc biệt là các xã vùng sâu, vùng xa và biên giới.
Đến hết ngày 30/6/2019, tổng nguồn vốn đạt của NHCSXH tỉnh Long An đạt hơn 3.200 tỷ đồng, tăng trên 1.000 tỷ so với thời điểm năm 2014 (khi chưa có Chỉ thị), trong đó, nguồn vốn Trung ương chiếm 95,54%. 05 năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp trên 221 nghìn lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách vay vốn với tổng số tiền trên 4.500 tỷ đồng, góp phần giảm hộ nghèo toàn tỉnh từ 3,81% năm 2014 xuống 2,22% năm 2019. Bên cạnh đó, nguồn vốn ưu đải từ NHCSXH tỉnh đã thu hút và tạo việc làm mới cho gần 8 nghìn lao động; gần 16 nghìn HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn trang trải chi phí học tập; hỗ trợ gần 101 nghìn lượt hộ gia đình xây dựng 98 nghìn công trình nước sạch và 87 nghìn công trình vệ sinh; hỗ trợ xây dựng hơn 190 căn nhà cho hộ nghèo; giúp trên 16 nghìn lượt hộ sinh sống ở vùng khó khăn được vay vốn SXKD.
Bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh còn một số hạn chế như công tác thông tin tuyên truyền Chỉ thị số 40 có lúc, có nơi còn chưa thường xuyên; việc tập trung các nguồn vốn có nguồn gốc từ ngân sách vào đầu mối NHCSXH còn hạn chế; nguồn vốn Trung ương, địa phương tăng trưởng hàng năm còn thấp so với nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách.
Kết luận tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Phạm Tấn Hòa yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các hội, đoàn thể và NHCSXH tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội; phát huy tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 40. Đồng thời, tiếp tục củng cố, kiện toàn nâng cao quy mô, chất lượng hoạt động của hệ thống Tổ tiết kiệm và vay vốn; nâng cao hiệu quả giao dịch xã; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát; duy trì và nâng cao chất lượng tín dụng.
Nhân dịp này, 13 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40 vinh dự nhận khen thưởng của UBND tỉnh và NHCSXH.

Các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 40 được biểu dương, khen thưởng

Các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 40 được biểu dương, khen thưởng

Kim Ngân

Các tin bài khác