Trà Vinh bổ sung 121,5 tỷ đồng cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác

29/08/2019
(VBSP News) Ngày 29/8/2019, UBND tỉnh Trà Vinh đã tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh (Chỉ thị số 40). Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Đồng Văn Lâm, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Quang Vinh - Phó Tổng Giám đốc NHCSXH, và đại diện lãnh đạo các Sở, ban ngành địa phương.
Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Bùi Quang Vinh trao tặng Giấy khen cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc tại Hội nghị

Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Bùi Quang Vinh trao tặng Giấy khen cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc tại Hội nghị

Chỉ thị số 40 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với một tỉnh còn nhiều khó khăn, nhất là tỷ lệ hộ nghèo còn cao như Trà Vinh. Sau khi Chỉ thị được ban hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã quán triệt đến các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp; các Sở, ban, ngành, cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động, tập trung nguồn lực để thực hiện tín dụng chính sách xã hội; góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng trong hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh.
Trong 05 năm qua, tổng nguồn vốn ngân sách địa phương chuyển sang NHCSXH tỉnh để bổ sung nguồn vốn vay cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đến ngày 30/6/2019 đạt 121,5 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn từ ngân sách tỉnh, huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị khác ủy thác chuyển sang NHCSXH tỉnh đạt 97,7 tỷ đồng. Từ đó, 42 xã đạt 19/19 tiêu chí; trên 77% hộ và trên 47% ấp đạt chuẩn nông thôn mới; trong đó, huyện Tiểu Cần và TX Duyên Hải hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Hiện nay, tổng dư nợ 15 chương trình tín dụng chính sách của NHCSXH tỉnh Trà Vinh đạt 2.495 tỷ đồng, với trên 170 nghìn hộ nghèo và các đối tượng chính sách đang vay vốn.
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Bùi Quang Vinh ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của các cấp ủy, chính quyền, hội, đoàn thể các cấp trong tỉnh. Đồng thời, khẳng định qua 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40, Trà Vinh đã có những chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả quan trọng; tạo chuyển biến sâu sắc trong nhận thức, hành động của các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp; xác định nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong chương trình, kế hoạch của tỉnh.
Để tiếp tục phát huy hiệu quả nguồn vốn, thời gian tới, đề nghị các cấp ủy, chính quyền, hội, đoàn thể tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 40 và nâng cao hơn nữa nhận thức trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về nội dung, tầm quan trọng của tín dụng chính sách xã hội đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt là việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới.
Đối với NHCSXH tỉnh, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan rà soát, xác định nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng để tham mưu cho NHCSXH Trung ương phân bổ nguồn vốn để giải ngân kịp thời cho các đối tượng. Đồng thời, tăng cường công tác huy động tiền gửi để bổ sung nguồn vốn cho vay, góp phần cùng với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra, nhất là về giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội.
Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh đã tặng Bằng khen cho 08 tập thể và 19 cá nhân; NHCSXH trao tặng Giấy khen cho 05 tập thể và 05 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 05 năm qua.

Các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 40 vinh dự nhận khen thưởng

Các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 40 vinh dự nhận khen thưởng

Trường On

Các tin bài khác