Hội nghị sơ kết 05 năm Chỉ thị số 40-CT/TW ở Tiền Giang

28/08/2019
(VBSP News) Tỉnh ủy Tiền Giang vừa tổ chức thành công Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh.
Quang cảnh Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị

Qua 05 năm thực hiện, NHCSXH và các cơ quan, đơn vị có liên quan đã triển khai thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội hiệu quả, đúng quy định.

Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, ổn định đời sống nhân dân.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu hoạt động tín dụng đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, chất lượng tín dụng tiếp tục được nâng lên.

Đến tháng 30/6/2019, NHCSXH tỉnh Tiền Giang đã và đang triển khai thực hiện cho vay 12 chương trình tín dụng, tăng 2 chương trình so với trước khi có Chỉ thị số 40 với tổng dư nợ đạt trên 2.400 tỷ đồng, hơn 110 nghìn hộ nghèo, các đối tượng chính sách còn dư nợ.

Tăng trưởng tín dụng 05 năm đạt 814 tỷ đồng, tỷ lệ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 8,53%; tỷ lệ nợ quá hạn giảm từ 0,65% (cuối năm 2014) xuống 0,18% (tháng 6/2019).

Đặc biệt, qua 05 năm, có trên 200 nghìn lượt hộ nghèo, các đối tượng chính sách được vay vốn từ NHCSXH, góp phần giúp cho hơn 36 nghìn hộ thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 4,98% (cuối năm 2014) xuống 3,41% (cuối năm 2018) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 - 2020; giúp hơn 16 nghìn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn đi học; trên 27 nghìn lao động được hỗ trợ việc làm…

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Văn Nghĩa yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành có liên quan, NHCSXH tỉnh Tiền Giang tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt Chỉ thị số 40 và Thông tri số 13 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Cân đối nguồn ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH để thực hiện các chương trình, dự án tín dụng chính sách xã hội và đảm bảo hoạt động ổn định, bền vững của NHCSXH tỉnh. Về phía NHCSXH tỉnh Tiền Giang cần chủ động phối hợp với thực hiện công tác điều tra, xác định đối tượng vay vốn; hướng dẫn xây dựng các mô hình sản xuất, kinh doanh điển hình, giúp nhau vươn lên thoát nghèo bền vững…

Dịp này, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Tiền Giang và NHCSXH đã tặng Bằng khen, Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 40.

Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Bùi Quang Vinh tặng Giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 40

Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Bùi Quang Vinh tặng Giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 40

Minh Thanh

Các tin bài khác