Sự vào cuộc của hệ thống chính trị Bắc Giang đối với tín dụng chính sách

27/08/2019
(VBSP News) Sự vào cuộc của hệ thống chính trị Bắc Giang đối với tín dụng chính sách Ngày 27/8/2019, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị số 40). Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đồng chí: Lê Ngọc Bảo - Trưởng Ban kiểm soát NHCSXH cùng lãnh đạo một số Sở, ngành của tỉnh.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà yêu cầu các cấp, các ngành tăng cường công tác chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà yêu cầu các cấp, các ngành tăng cường công tác chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, tỉnh Bắc Giang đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Cấp ủy, chính quyền địa phương đã coi công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động chính sách xã hội là một trong những nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch hoạt động thường xuyên. Từ việc nêu cao tinh thần, trách nhiệm và nhận thức trong việc triển khai tín dụng chính sách, cấp ủy, chính quyền các địa phương đã quan tâm hỗ trợ về cơ sở vật chất, địa điểm, trang thiết bị, phương tiện làm việc nhằm nâng cao năng lực hoạt động của NHCSXH.
Trong giai đoạn 2014 - 2019, NHCSXH tỉnh đã hỗ trợ gần 150 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn, đạt trên 4.700 tỷ đồng. Tổng dư nợ đến ngày 30/6/2019 là trên 4.200 tỷ đồng, tăng 1.400 tỷ đồng so với thời điểm năm 2014.
Trao đổi tại Hội nghị, các đại biểu chia sẻ về kết quả, những thuận lợi, khó khăn trong việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách; Bài học, kinh nghiệm, giải pháp trong việc nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ thị số 40.

Trưởng Ban kiểm soát NHCSXH Lê Ngọc Bảo phát biểu tại Hội nghị

Trưởng Ban kiểm soát NHCSXH Lê Ngọc Bảo phát biểu tại Hội nghị

Về những hạn chế trong thực hiện Chỉ thị số 40, Trưởng Ban kiểm soát NHCSXH Lê Ngọc Bảo cho rằng, công tác tập trung nguồn lực để thực hiện tín dụng chính sách xã hội ở Bắc Giang tuy đã được quan tâm nhưng vẫn còn hạn chế (tỷ lệ đạt thấp hơn so với bình quân chung cả nước). Nguồn vốn tín dụng chính sách chủ yếu từ Trung ương chuyển về, tỷ lệ nguồn vốn từ ngân sách địa phương còn thấp (chiếm 2,7% tổng nguồn vốn).
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh: Trên cơ sở kết quả đạt được trong 5 năm qua và những tồn tại, hạn chế phát sinh trong quá trình triển khai, cấp ủy, chính quyền các địa phương cần tiếp tục xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ để phân công cụ thể đối với từng phòng, ban, cá nhân để triển khai hiệu quả tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn tới; đồng thời tích cực chỉ đạo, đôn đốc thường xuyên để đảm bảo hiệu quả.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tăng cường công tác chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội, tạo điều kiện tối đa cho hoạt động của NHCSXH trên địa bàn. Tập trung các nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước về một đầu mối là NHCSXH quản lý. Đồng thời tiếp tục bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác cho NHCSXH thực hiện cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.
Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 20 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 40; Tổng Giám đốc NHCSXH tặng 16 Giấy khen cho các tập thể, cá nhân trong và ngoài hệ thống ngân hàng chính sách xã hội đã có thành tích hoạt động xuất sắc trong 5 năm qua.

Các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 40 được biểu dương, khen thưởng

Các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 40 được biểu dương, khen thưởng

Hoàng Hà

Các tin bài khác