Tín dụng chính sách xã hội không ngừng phát triển tại Đồng Tháp

27/08/2019
(VBSP News) Sáng 27/8/2019, Tỉnh uỷ Đồng Tháp đã tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị số 40). Đồng chí Lê Minh Hoan, Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Đồng Tháp và đồng chí Trần Lan Phương - Phó Tổng Giám đốc NHCSXH đồng chủ trì Hội nghị.
Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Trần Lan Phương phát biểu tại Hội nghị

Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Trần Lan Phương phát biểu tại Hội nghị

Theo đánh giá, hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh thời gian qua, nhất là từ khi có Chỉ thị số 40 đã không ngừng phát triển và ngày càng ổn định; nguồn vốn phục vụ cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách ngày càng tăng, chất lượng tín dụng ngày càng tốt hơn, chính sách tín dụng ưu đãi đã đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân, đặc biệt là hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Thông qua nguồn vốn tín dụng chính sách đã tạo thêm công ăn việc làm, nâng cao sức sản xuất hàng hóa, cải thiện đời sống, góp phần ổn định tình hình kinh tế - xã hội tại địa phương, đặc biệt góp phần hạn chế tệ cho vay nặng lãi (tín dụng phi chính thức) trên địa bàn, giảm tỷ lệ hộ nghèo, hạ thấp tỷ lệ thất nghiệp, góp phần bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương. Qua kiểm tra đánh giá của Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh, những năm qua các hội, đoàn thể nhận ủy thác cùng với Ban giảm nghèo các địa phương và NHCSXH đã thực hiện tốt công tác củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn. Nếu như cuối năm 2014, toàn tỉnh có 4.137 Tổ tiết kiệm và vay vốn, bình quân 42 tổ viên/tổ; dư nợ bình quân 524 triệu/tổ thì đến 30/6/2019 toàn tỉnh có 3.317 tổ, 47 tổ viên/ tổ, dư nợ bình quân 970 triệu/tổ. Hiện có 1.912 Tổ tiết kiệm và vay vốn xếp loại tốt chiếm 57,6% trên tổng số tổ… Tổng nguồn vốn của NHCSXH tỉnh hiện nay hơn 3.232 tỷ đồng, tróng đó nguồn vốn TW trên 2.901 tỷ đồng, nguồn vốn nhận ủy thác tại địa phương hơn 330 tỷ đồng.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Trần Lan Phương, đánh giá cao kết quả tín dụng chính sách của tỉnh, là minh chứng sinh động trong thực hiện Chỉ thị số 40. Tỉnh kịp thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành, quán triệt sâu sắc ở các cấp ủy, chính quyền, nhất là cấp xã, khâu bình xét cho vay đúng đối tượng, tổng hợp nhu cầu vay tốt, kiểm tra, giám sát chặt chẽ… góp phần nâng cao chất lượng tín dụng. Đặt biệt, Đồng Tháp tập trung nguồn vốn nhận ủy thác tại địa phương ngày càng tăng, đứng đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long; cho vay đi lao động ở nước ngoài có nhiều đột phá… Phó Tổng Giám đốc Trần Lan Phương đề nghị tỉnh quan tâm các giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng tín dụng, hạ thấp hơn tỷ lệ nợ quá hạn, tuyên truyền người vay nâng cao nhận thức trả vốn vay đúng hạn để đảm bảo công bằng; tăng vốn cho vay bình quân; tiếp tục quan tâm đến chương trình cho vay HSSV…

Kết luận Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Hoan nhấn mạnh, trong thời gian tới các cấp, ngành tại tỉnh Đồng Tháp tiếp tục tuyên truyền cho hộ nghèo các đối tượng chính sách ý nghĩa của vốn vay ưu đãi. Các Sở, ban ngành tại địa phương nghiên cứu, tham mưu tỉnh trong việc huy động nguồn lực, ban hành các cơ chế, chính sách về tín dụng ưu đãi. Tiếp tục tập trung huy động vốn để triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách; đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các sản phẩm dịch vụ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại trong hoạt động tín dụng. Bên cạnh đó, MTTQ và NHCSXH tỉnh kết hợp kêu gọi, vận động doanh nghiệp hỗ trợ người nghèo không chỉ vốn mà phải có cách làm ăn căn cơ, thay đổi suy nghĩ…

Tin và ảnh Hồng Cúc

Các tin bài khác