Ban Kinh tế Trung ương làm việc với NHCSXH

26/08/2019
(VBSP News) Ngày 26/8/2019, Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương do đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên BCH TW Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương - Trưởng Ban Chỉ đạo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW đã có buổi làm việc với NHCSXH về sơ kết 05 thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị số 40).
Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Triệu Tài Vinh phát biểu tại buổi làm việc

Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Triệu Tài Vinh phát biểu tại buổi làm việc

Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Dương Quyết Thắng, Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc NHCSXH; Trưởng Ban Kiểm soát; các Phó Tổng Giám đốc; Kế toán trưởng cùng lãnh đạo một số Ban CMNV tại Hội sở chính.

Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng phát biểu tại buổi làm việc

Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Dương Quyết Thắng cho biết: Ngay sau khi Chỉ thị số 40 ra đời, NHCSXH đã phổ biến, quán triệt, ban hành Nghị quyết, kế hoạch, các văn bản có liên quan triển khai thực hiện Chỉ thị số 40, đồng thời tham mưu các ngành, các cấp triển khai thực hiện Chỉ thị số 40. Sau 05 năm triển khai thực hiện, Chỉ thị số 40 đã đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả, hiệu lực, hợp với ý Đảng, lòng dân, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương đã luôn quan tâm tạo lập nguồn vốn để tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội. Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã quan tâm hơn, chỉ đạo quyết liệt hơn, nhận thức rõ hơn về vai trò, vị trí của tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm và xây dựng nông thôn mới. Đáng chú ý, kể từ khi có Chỉ thị, cấp ủy, chính quyền địa phương đã quan tâm, bố trí 10.320 tỷ đồng (tăng gấp 3 lần trước khi có Chỉ thị) từ ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện để bổ sung nguồn vốn cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.
Về tình hình triển khai thực hiện sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40, NHCSXH đã thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị; Chỉ đạo các chi nhánh NHCSXH các tình, thành phố tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương về chương trình khảo sát của Ban Kinh tế Trung ương Đảng về tình hình thực hiện Chỉ thị; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về kết quả, kinh nghiệm đạt được sau 05 năm thực hiện Chỉ thị; phát động tham gia Cuộc thi tìm hiểu về triển khai thực hiện Chỉ thị; tổ chức sơ kết tại các tỉnh, thành phố.
Trong 05 năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần giúp trên 1,7 triệu hộ vượt ngưỡng nghèo; thu hút và tạo việc làm cho gần 902 nghìn lao động; trên 301 nghìn HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng gần 6 triệu công trình cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; gần 118 nghìn căn nhà cho hộ nghèo và gia đình chính sách…

Quang cảnh buổi làm việc

Quang cảnh buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Triệu Tài Vinh cho biết, cơ bản đồng tình với dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị. Tuy nhiên, đồng chí đề nghị NHCSXH tiếp tục tổng hợp những kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị từ các địa phương để tổng hợp hoàn thiện báo cáo để trình Ban Kinh tế. Đồng chí cũng thay mặt Đoàn công tác ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của NHCSXH, đây là cơ sở để tham mưu Ban Bí thư những vấn đề cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện Chỉ thị số 40 trong thời gian tới.

PV

Các tin bài khác