Tín dụng chính sách xã hội là nguồn lực giúp giảm nghèo bền vững

28/08/2019
(VBSP News) Chiều 28/8/2019, Tỉnh ủy Vĩnh Long đã tổ chức thành công Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh.
Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh Lữ Quang Ngời trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 40

Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh Lữ Quang Ngời trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 40

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Bùi Văn Nghiêm - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lữ Quang Ngời - Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Tú - Phó Tổng Giám đốc NHCSXH và Lãnh đạo các Ban ngành, đoàn thể, địa phương.

Trong những năm qua, tín dụng chính sách xã hội là tín dụng đầu tư cho giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội, là chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước, quan tâm đến công tác an sinh, chăm lo cho các tầng lớp yếu thế trong xã hội.

Từ năm 2014 đến tháng 6/2019, NHCSXH tỉnh Vĩnh Long đã giải ngân cho hơn 165 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách, góp phần giúp cho gần 22 nghìn hộ vượt qua ngưỡng nghèo.

Các chương trình tín dụng ưu đãi tạo điều kiện cho hộ vay chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

Nhiều hộ đã mạnh dạn đầu tư vào các dự án trồng trọt, chăn nuôi, sản xuất kinh doanh để tăng thu nhập cho gia đình và xã hội.

Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Nguyễn Mạnh Tú tặng Giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 40

Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Nguyễn Mạnh Tú tặng Giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 40

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Nghiêm - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Trong thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trọng tâm trong Chỉ thị số 40, cân đối nguồn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Đồng thời, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động của NHCSXH trên địa bàn; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo NHCSXH cấp tỉnh, cấp huyện nâng cao năng lực quản lý nguồn vốn ủy thác.

Song song đó, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội rà soát nhu cầu của từng nhóm đối tượng theo ngành, lĩnh vực phụ trách để đề xuất chính sách hỗ trợ đặc thù của tỉnh theo hướng giảm dần các chính sách cho không, chuyển sang hỗ trợ có điều kiện.

Các cấp ủy, các cơ quan, đơn vị, địa phương xem việc thực hiện có hiệu quả tín dụng chính sách xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm.

Nhân dịp này, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Long và NHCSXH đã tặng Bằng khen, Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 40.

Thúy Quyên

Các tin bài khác